Ghen, ống nhựa bảo vệ dây
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Hộp chia ngả cao (sâu) 2 đường vuông góc Ф16 Hộp chia ngả cao (sâu) 2 đường vuông góc Ф16 Giá: 10,000 đ Bảo hành: N/A
Hộp chia ngả thấp (móng) 4 đường Ф16 Hộp chia ngả thấp (móng) 4 đường Ф16 Giá: 10,000 đ Bảo hành: N/A
Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D32 ( 25m/cuộn) Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D32 ( 25m/cuộn) Giá: 215,000 đ Bảo hành: N/A
Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D25 (40m/cuộn) Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D25 (40m/cuộn) Giá: 275,000 đ Bảo hành: N/A
Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D20 (50m/cuộn) Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D20 (50m/cuộn) Giá: 250,000 đ Bảo hành: N/A
Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D16 (50m/cuộn) Ống luồn dây điện làn sóng đàn hồi D16 (50m/cuộn) Giá: 200,000 đ Bảo hành: N/A
Ống luồn dây tròn PVC - Ф25 (dài 2.92m) Ống luồn dây tròn PVC - Ф25 (dài 2.92m) Giá: 23,500 đ Bảo hành: N/A
Ống luồn dây tròn PVC - Ф20 (dài 2.92m) Ống luồn dây tròn PVC - Ф20 (dài 2.92m) Giá: 22,500 đ Bảo hành: N/A
Ống luồn dây tròn PVC - Ф16 (dài 2.92m) Ống luồn dây tròn PVC - Ф16 (dài 2.92m)- Xuất xứ Việt Nam Giá: 20,500 đ Bảo hành: N/A
Gen hộp SP 60mm x 100mm chiều dài 1m Gen hộp SP 60mm x 100mm chiều dài 1m Giá: 54,000 đ Bảo hành: N/A
Gen hộp SP 40mm x 60mm Chiều dài 1m Gen hộp SP 40mm x 60mm Chiều dài 1m Giá: 35,000 đ Bảo hành: N/A
Gen hộp SP 39mm x 18mm chiều dài 1m Gen hộp SP 39mm x 18mm chiều dài 1m Giá: 12,000 đ Bảo hành: N/A
Gen hộp SP 24mm x 14mm Chiều dài 1m Gen hộp SP 24mm x 14mm Chiều dài 1m - Xuất xứ Việt Nam Giá: 9,500 đ Bảo hành: N/A
Bộ wall plate 1 lỗ bao gồm mặt 1 lỗ - đế - hạt mạng hoặc điện thoại Bộ wall plate 1 lỗ bao gồm mặt 1 lỗ - đế - hạt mạng hoặc điện thoại Giá: 90,000 đ Bảo hành: N/A
Hạt rệp nối dây điện thoại hoặc dây mạng (1 gói 100 hạt) Hạt rệp nối dây điện thoại hoặc dây mạng (1 gói 100 hạt) Giá: 120,000 đ Bảo hành: N/A
Phiến chống sét cho 10 đường điện thoại Phiến chống sét cho 10 đường điện thoại Giá: 450,000 đ Bảo hành: N/A
Phiến đấu dây 10 đôi, dùng đấu cáp trục điện thoại hoặc cáp mạng Phiến đấu dây 10 đôi, dùng đấu cáp trục điện thoại hoặc cáp mạng Giá: 45,000 đ Bảo hành: N/A
Bộ wall plate 2 lỗ bao gồm mặt 2 lỗ - đế - hạt mạng và điện thoại Bộ wall plate 2 lỗ bao gồm mặt 2 lỗ - đế - hạt mạng và điện thoại Giá: 120,000 đ Bảo hành: N/A
Tổng số sản phẩm: 18 Số lượng hiển thị trên trang