Tủ cáp, hộp đấu cáp điện thoại
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Hộp đấu cáp 10 đôi Hộp cáp điện thoại 10 đôi, dùng đấu nối cho 10 số điện thoại đồng thời hoặc 10 cặp cáp mạng, đã bao gồm phiến đấu và chân đế bắt phiến Giá: 200,000 đ Bảo hành: N/A
Hộp đấu cáp 20 đôi Hộp cáp điện thoại 10 đôi, dùng đấu nối cho 10 số điện thoại đồng thời hoặc 10 cặp cáp mạng, đã bao gồm phiến đấu và chân đế bắt phiến Giá: 250,000 đ Bảo hành: N/A
Cáp điện thoại 100 đôi (100x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà Cáp điện thoại 100 đôi (100x2) dùng chạy ngoài trời hoặc trong nhà Giá: 99,000 đ Bảo hành: N/A
Hộp đấu cáp 30 đến 60 đôi Hộp đấu cáp 30 đến 60 đôi Giá: 700,000 đ Bảo hành: N/A
Hộp đấu cáp 70 đến 120 đôi Hộp đấu cáp 70 đến 120 đôi Giá: 1,300,000 đ Bảo hành: N/A
Hộp đấu cáp 130 đến 220 đôi Hộp đấu cáp 130 đến 220 đôi Giá: 2,300,000 đ Bảo hành: N/A
Hộp đấu cáp 230 đến 500 đôi Hộp đấu cáp 230 đến 500 đôi Giá: 6,500,000 đ Bảo hành: N/A
Tổng số sản phẩm: 7 Số lượng hiển thị trên trang