Điện thoại panasonic
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG7511 Điện thoại KX-TG7511: 1 tay con di động - Mở rộng 6 tay con - Jack cắm tai nghe - Danh bạ 200 tên - Đàm thoại giữa các tay con - 26 Chuông đa âm - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Giá: 1,600,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG6512 Điện thoại KX-TG6512: 2 tay con di động - Mở rộng 6 tay con - Đèn chiếu sáng bàn phím - điện thoại tiết kiệm năng lượng - Đàm thoại giữa các tay con - Chuông đa âm - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Giá: 1,400,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG6511 Điện thoại KX-TG6511: 1 tay con di động - điện thoại tiết kiệm năng lượng - Mở rộng 6 tay con - Đàm thoại giữa các tay con - Chuông đa âm - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Giá: 918,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG5511 Điện thoại KX-TG5511: 1 tay con di động - Mở rộng 6 tay con - điện thoại tiết kiệm năng lượng - Đàm thoại giữa các tay con - Chuông đa âm - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Giá: 1,140,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG2521 (trả lời tự động) Điện thoại KX-TG2521: 1 tay con di động - Mở rộng 6 tay con - Chức năng để lại lời nhắn - điện thoại tiết kiệm năng lượng - Đàm thoại giữa các tay con - Chuông đa âm - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức Giá: 918,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG2512 Điện thoại KX-TG2511: 2 tay con di động - Mở rộng 6 tay con - điện thoại tiết kiệm năng lượng - Đàm thoại giữa các tay con - Chuông đa âm - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Giá: 1,300,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG2511 Điện thoại KX-TG2511: 1 tay con di động - Mở rộng 6 tay con - điện thoại tiết kiệm năng lượng - Đàm thoại giữa các tay con - Chuông đa âm - Hiển thị lưu 50 số gọi đến - Chức năng khóa bàn phím - Mute câm tiếng - Chức năng báo thức. Giá: 856,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG1102 Điện thoại KX-TG1102: 2 máy con di động - Mở rộng tối đa 6 tay con - Đàm thoại hội nghị - Thoại liên tục 17 giờ - Cấm gọi di động liên tỉnh - Danh bạ 50 người - Hiển thị và lưu 50 số gọi đến và 20 số gọi đi. Pin chờ lên tới 7 ngày liên tục Giá: 1,360,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG1100 Điện thoại kỹ thuật số. Phần mềm như điện thoại di động. Nhớ 50 số gọi đến, 10 số gọi đi. Màn hình màu cam quyến rũ. Gọi điện trực tiếp từ Phonebook. Mua bán điện thoại Panasonic. Giá: 780,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG1312 Điện thoại KX-TG1312: 2 máy con di động - Mở rộng tối đa 6 tay con - Đàm thoại hội nghị - Thoại liên tục 17 giờ - Cấm gọi di động liên tỉnh - Danh bạ 50 người - Hiển thị và lưu 50 số gọi đến và 20 số gọi đi. Pin chờ lên tới 7 ngày liên tục Giá: 1,220,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG1313 Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG1313 Giá: 1,700,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG1311 Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TG1311 Giá: 720,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại cố định Panasonic KX-TSC11 (Hiện số gọi đến) Điện thoại cố định Panasonic KX-TSC11 (Hiện số gọi đến) Giá: 510,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại cố định Panasonic KX-TS820 Điện thoại cố định Panasonic KX-TS820 Giá: 4,620,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại cố định Panasonic KX-T2375 Điện thoại cố định Panasonic KX-T2375 Giá: 760,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại cố định Panasonic KX-T2373 Điện thoại cố định Panasonic KX-T2373 Giá: 665,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại cố định Panasonic KX-T2371 Điện thoại cố định Panasonic KX-T2371 Giá: 420,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại cố định Panasonic KX-TS520 Điện thoại cố định Panasonic KX-TS520 Giá: 350,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng số sản phẩm: 21 Số lượng hiển thị trên trang