Bộ đàm
Cung cấp bộ đàm KENWOOD, bộ đàm ICOM,.. tìm đại lý phân phối tại các tỉnh, bảo hành 1 đổi 1 kể cả cháy nổ. Bộ dàm dùng cho công trường, bộ đàm dùng cho bảo vệ, bộ đàm dùng cho tổ chức các sự kiện, bộ đàm dùng cho nhà hàng khách sạn.
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Tai nghe dùng cho bộ đàm ICOM Tai nghe dùng cho bộ đàm ICOM Giá: 400,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tai nghe dùng cho bộ đàm kenwood Tai nghe dùng cho bộ đàm kenwood Giá: 400,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm Icom F14Bộ đàm Icom F14 Bộ đàm Icom F14 Bộ đàm Icom F14
Giá: 4,100,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm Icom V82 (dùng cho bảo vệ) Bộ đàm Icom V82 (dùng cho bảo vệ) Giá: 3,200,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm kenwood TK3207 (dùng trong thành phố) Bộ đàm kenwood TK3207 (dùng trong thành phố) Giá: 3,100,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm kenwood TK2207 (dùng ngoài thành phố) Bộ đàm kenwood TK2207 (dùng ngoài thành phố) Giá: 3,100,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm kenwood TK3107 (dùng trong thành phố) Bộ đàm kenwood TK3107 (dùng trong thành phố) Giá: 2,500,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm kenwood TK2107 (dùng ngoài thành phố) Bộ đàm kenwood TK2107 (dùng ngoài thành phố) Giá: 2,500,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm kenwood TK3207S, bộ đàm mini Bộ đàm kenwood TK3207S, bộ đàm mini Giá: 3,100,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm kenwood TK3207 (dùng trong thành phố) Bộ đàm kenwood TK3207 (dùng trong thành phố) Giá: 2,900,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm kenwood TK2207 (dùng ngoài thành phố) Bộ đàm kenwood TK2207 (dùng ngoài thành phố) Giá: 3,100,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm kenwood TK3107 (dùng trong thành phố) Bộ đàm kenwood TK3107 (dùng trong thành phố) Giá: 2,500,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm Icom V8 (dùng cho bảo vệ) Bộ đàm Icom V8 (dùng cho bảo vệ) Giá: 3,200,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm kenwood TK3207S, bộ đàm mini Bộ đàm kenwood TK3207S, bộ đàm mini Bộ đàm kenwood TK3207S, bộ đàm mini
Giá: 3,200,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm kenwood TK3207 (dùng trong thành phố) Bộ đàm kenwood TK3207 (dùng trong thành phố) Giá: 3,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm kenwood TK2207 (dùng ngoài thành phố) Bộ đàm kenwood TK2207 (dùng ngoài thành phố) Giá: 2,700,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm kenwood TK3107 (dùng trong thành phố) Bộ đàm kenwood TK3107 (dùng trong thành phố) Giá: 2,500,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Bộ đàm kenwood TK2107 (dùng ngoài thành phố) Bộ đàm kenwood TK2107 (dùng ngoài thành phố) Giá: 2,500,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng số sản phẩm: 35 Số lượng hiển thị trên trang