Tổng đài trung quốc
Cung cấp các dòng tổng đài điện thoại trung quốc, tổng đài điện thoại SOHO, tổng đài điện thoại TCL, tổng đài điện thoại IKE
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Tổng đài Soho 432 (4 vào 32 máy lẻ) Tổng đài Soho 432 (4 vào 32 máy lẻ) Giá: 3,600,000 đ Bảo hành: 6 tháng
Tổng đài Soho 424 (4 vào 24 máy lẻ) Tổng đài Soho 424 (4 vào 24 máy lẻ) Giá: 3,400,000 đ Bảo hành: 6 tháng
Tổng đài Soho 416 (4 vào 16 máy lẻ) Tổng đài Soho 416 (4 vào 16 máy lẻ) Giá: 2,500,000 đ Bảo hành: 6 tháng
Tổng đài Soho 308 (3 vào 8 máy lẻ) Tổng đài Soho 308 (3 vào 8 máy lẻ) Giá: 1,500,000 đ Bảo hành: N/A
Tổng đài Soho 208 (2 vào 8 máy lẻ) Tổng đài Soho 208 (2 vào 8 máy lẻ) Giá: 1,300,000 đ Bảo hành: 6 tháng
Tổng đài Soho 108 (1 vào 8 máy lẻ) Tổng đài Soho 108 (1 vào 8 máy lẻ) Giá: 550,000 đ Bảo hành: 6 tháng
Tổng số sản phẩm: 6 Số lượng hiển thị trên trang