Tổng đài Callcenter
Cung cấp tổng đài tư vấn chăm sóc khách hàng 1800XXX và 1900XXX, hệ thống tổng đài tự động chăm sóc khách hàng, bình chọn kết quả, tự động thông báo, lịch nhắc làm việc...
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Tổng đài callcenter CT60 (60 đường vào và ra 100 máy lẻ SIP) Tổng đài callcenter CT60 (60 đường vào và ra 100 máy lẻ SIP) Giá: 270,000,000 đ Bảo hành: N/A
Tổng đài callcenter CT30 (30 đường vào và ra 100 máy lẻ SIP) Tổng đài callcenter CT30 (30 đường vào và ra 100 máy lẻ SIP) Giá: 240,000,000 đ Bảo hành: N/A
Tổng đài callcenter CT16 (16 đường vào và ra 100 máy lẻ SIP) Tổng đài callcenter CT16 (16 đường vào và ra 100 máy lẻ SIP) Giá: 200,000,000 đ Bảo hành: N/A
Tổng số sản phẩm: 3 Số lượng hiển thị trên trang