Tổng đài IP
Cung cấp lắp đặt tổng đài IP: Tổng đài IP Panasonic - Tổng đài IP Siemens - Tổng đài IP LG - Tổng đài IP Grandstream - Tổng đài IP Asterisk...Tổng đài IP dùng cho tư vấn khách hàng, dùng cho các công ty nhiều chi nhánh, không giới hạn vị trí đàm thoại. Thoại mọi nơi mọi lúc trên đường, sân bay, siêu thị.. thông qua mạng wifi, 3G, 4G
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Tổng đài IP asterisk 8 trung kế vào 480 máy lẻ analog Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 480 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Giá: 365,400,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP asterisk 8 trung kế vào 144 máy lẻ analog Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 144 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Giá: 115,400,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP asterisk 8 trung kế vào 120 máy lẻ analog Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 120 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Giá: 97,600,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP asterisk 8 trung kế vào 96 máy lẻ analog Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 96 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD.. Giá: 79,800,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP asterisk 8 trung kế vào 72 máy lẻ analog Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 72 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Giá: 62,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP asterisk 8 trung kế vào 48 máy lẻ analog Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 48 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Giá: 44,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP asterisk 8 trung kế vào 24 máy lẻ analog Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD.. Giá: 26,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Card giao tiếp tổng đài IP asterisk AX-E400P Tổng đài IP Asterisk với 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ analog, không giới hạn mở rộng đường vào và máy lẻ. Tích hợp sẵn hiển thị số, IVR, ACD... Giá: 8,500,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Card giao tiếp tổng đài IP asterisk AX400P Card giao tiếp 4 cổng dùng giao tiếp 4 đường vào bưu điện. Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix Giá: 5,600,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng đài IP asterisk Hỗ trợ khách hàng lắp đặt miễn phí tổng đài IP asterisk, không giới hạn máy lẻ, bảo hành 24 tháng, Ghi âm, voicemail, IVR, ACD, Gọi nội bộ, Call center.... Giá: Liên hệ để có giá tốt nhất Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài IP Panasonic KX-TDE100 (KX-TDE100-8-24) Tổng đài IP Panasonic dung lượng 8 đường vào bưu điện ra 24 máy lẻ, tích hợp sẵn 2 kênh disa và voicmail, khả năng mở rộng tối đa 64 máy lẻ thường, 128 máy lẻ IP chuẩn H323 hoặc chuẩn SIP Giá: 46,000,000 đ Bảo hành: 15 tháng
Tổng đài IP GXE5028 (8 đường vào ra 100 máy lẻ SIP) Tổng đài IP GXE5028 (8 đường vào ra 100 máy lẻ SIP) Giá: 32,000,000 đ Bảo hành: N/A
Tổng đài IP GXE5024 (4 đường vào ra 100 máy lẻ SIP) Tổng đài IP GXE5024 (4 đường vào ra 100 máy lẻ SIP) Giá: 20,000,000 đ Bảo hành: N/A
Tổng đài IP GXE5028 (8 đường vào 74 máy lẻ analog 28 máy lẻ VoIP) Tổng đài IP GXE5028 (8 đường vào 74 máy lẻ analog 28 máy lẻ VoIP) Giá: 85,000,000 đ Bảo hành: N/A
Tổng đài VoIP GXE5028 (8 đường vào 58 máy lẻ analog 44 máy lẻ VoIP) Tổng đài VoIP GXE5028 (8 đường vào 58 máy lẻ analog 44 máy lẻ VoIP) Giá: 72,000,000 đ Bảo hành: N/A
Tổng đài VoIP GXE5028 (8 đường vào 42 máy lẻ analog 60 máy lẻ VoIP) Tổng đài VoIP GXE5028 (8 đường vào 42 máy lẻ analog 60 máy lẻ VoIP) Giá: 61,000,000 đ Bảo hành: N/A
Tổng đài VoIP GXE5028 (8 đường vào 34 máy lẻ analog 68 máy lẻ VoIP) Tổng đài VoIP GXE5028 (8 đường vào 34 máy lẻ analog 68 máy lẻ VoIP) Giá: 55,000,000 đ Bảo hành: N/A
Tổng đài IP GXE5028 (8 đường vào 26 máy lẻ analog 76 máy lẻ VoIP) Tổng đài IP GXE5028 (8 đường vào 26 máy lẻ analog 76 máy lẻ VoIP) Giá: 50,000,000 đ Bảo hành: N/A
Tổng số sản phẩm: 18 Số lượng hiển thị trên trang