Thiết bị đọc mã vạch, mã số
Thiết bị mã vạch, mã số cho cửa hàng, nhà hàng siêu thị
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS7820 Đầu đọc mã vạch Metrologic MS7820 Giá: 6,100,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS3780 Fusion Đầu đọc mã vạch Metrologic MS3780 Fusion Giá: 6,100,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS1690 Đầu đọc mã vạch Metrologic MS1690 Giá: 9,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS1890 Đầu đọc mã vạch Metrologic MS1890 Giá: 11,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS9541 Đầu đọc mã vạch Metrologic MS9541 Giá: 3,400,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Máy đọc mã vạch Metrologic MS9590 Máy đọc mã vạch Metrologic MS9590 Giá: 3,200,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Đầu đọc mã vạch Metrologic MS9535 Đầu đọc mã vạch Metrologic MS9535 Giá: 8,800,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng số sản phẩm: 7 Số lượng hiển thị trên trang