Hội nghị Polycom
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Polycom HDX 9000 - 1080 Polycom HDX 9000 - 1080 Giá: 481,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Polycom VSX 8800 Presenter MP Polycom VSX 8800 Presenter MP Giá: 406,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Polycom VSX 8400 Presenter Polycom VSX 8400 Presenter Giá: 310,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Polycom HDX 7000 - 1080 Polycom HDX 7000 - 1080 Giá: 252,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
POLYCOM HDX 7000 series POLYCOM HDX 7000 series Giá: 173,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Polycom HDX 6000-720 Polycom HDX 6000-720 Giá: 120,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
POLYCOM VSX 6000 series POLYCOM VSX 6000 series Giá: 85,600,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại hội nghị Polycom Soundstations Ex Điện thoại hội nghị Polycom Soundstations Ex Giá: 20,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại hội nghị Polycom VTX1000 Điện thoại hội nghị Polycom VTX1000 Giá: 37,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại hội nghị panasonic KX-TS730 Điện thoại hội nghị panasonic KX-TS730 Giá: 14,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Thiết bị tạo nhóm hội nghị đa điểm HHT conference Bridge Thiết bị tạo nhóm hội nghị đa điểm HHT conference Bridge Giá: 56,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng số sản phẩm: 11 Số lượng hiển thị trên trang