Tủ mạng Rack 19''
Cung cấp lắp đặt các loại tủ  mạng Rack 19'' các loại 10u,15u,20u, 27u,36u,37u,42u
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Tủ mạng Rack system 19'' 10U series 500 Rack 19" Systems 10U Series 500. - H.580 x W.540 x D.500mm- 01 cửa, 01 quạt gió- 04 bánh xe, 03 ổ điện Giá: 1,550,000 đ Bảo hành: N/A
Tủ mạng Rack system 19'' 15U series 600 Rack 19" Systems 15U Series 600. - H.780 x W.580 x D.650mm- 01 cửa, 01 quạt gió- 04 bánh xe, 03 ổ điện Giá: 3,000,000 đ Bảo hành: N/A
Tủ mạng Rack system 19'' 20U series 800 Rack 19" Systems 20U Series 800. - H.1000 x W.580 x D.800mm- 04 cửa mở 4 bên, 02 quạt gió- 04 bánh xe, 06 ổ điện Giá: 3,550,000 đ Bảo hành: N/A
Tủ mạng Rack system 19'' 20U series 1000 Tủ mạng Rack system 19'' 20U series 1000 Giá: 3,800,000 đ Bảo hành: N/A
Tủ mạng Rack system 19'' 27U series 800 Tủ mạng Rack system 19'' 27U series 800 Giá: 5,300,000 đ Bảo hành: N/A
Tủ mạng Rack system 19'' 27U series 600 Rack 19" Systems 27U Series 600. - H.1400 x W.600 x D.600mm- 04 cửa mở 4 bên, 02 quạt gió- 04 bánh xe, 06 ổ điện, 04 chân tăng Giá: 5,150,000 đ Bảo hành: N/A
Tủ mạng Rack 19'' Server 36U - Series 800 H.1800 x W.600 x D.800 mm - 04 cửa mở bốn bên, 04 quạt gió, 06 ổ điện - 03 khay cố định, 01 khay trượt Giá: 6,500,000 đ Bảo hành: N/A
Tủ mạng Rack 19'' Server 42U - Series 1000 - H.2100 x W.630 x D.1000 mm

- 04 cửa mở bốn bên, 04 quạt, 12 ổ điện

- 03 khay cố định, 01 khay trượt.
Giá: 7,500,000 đ Bảo hành: N/A
Tổng số sản phẩm: 8 Số lượng hiển thị trên trang