Điện thoại IP
Sắp xếp theo Giá | Năm bảo hành Xem dạng Lưới | Danh sách
Điện thoại VoIP DS412 (4 account SIP và 1 cổng PSTN) Điện thoại IP DS412, 4 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, âm thanh chuẩn HD, danh bạ XML, cho phép kết nối bàn DSS mở rộng. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk.. Giá: 3,460,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại VoIP DS312 (Dual mode - 2 account SIP và 1 cổng PSTN) Điện thoại IP DS312, 2 tài khoản SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, 12 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh chuẩn HD, Danh bạ XML. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk...Vừa dùng IP vừa dùng PSTN Giá: 3,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại VoIP DS212 (Dual mode - 1 account Sip và 1 PSTN) Điện thoại IP DS212, 1 account SIP và 1 cổng PSTN, 2 cổng mạng, cổng cắm tai nghe RJ9, Âm thanh chuẩn HD, Danh bạ XML. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk...và đường trung kế PSTN hoặc máy lẻ tổng đài thường Giá: 1,780,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại IP ES620 (8 account SIP) Điện thoại IP ES620, 8 tài khoản SIP, 2 cổng mạng, 8 phím DSS hiển thị trạng thái máy lẻ, cổng cắm tai nghe RJ9, âm thanh chuẩn HD, danh bạ XML, cho phép kết nối bàn DSS mở rộng. Dùng với tổng đài IP SIP như tổng đài IP Panasonic, tổng đài Siemens, Avaya, Actel, Asterisk...MÀN HÌNH HIỂN THỊ MẦU Giá: 5,560,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại IP ES610 (8 account SIP) Điện thoại IP ES610 (8 account SIP) Giá: 4,100,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại IP ES410 (4 account SIP) Điện thoại IP ES410 (4 account SIP) Giá: 3,300,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại IP ES310 (2 account SIP) Điện thoại IP ES310 (2 account SIP) Giá: 3,000,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Điện thoại IP ES210 (1 account Sip) Điện thoại IP ES210 (1 account Sip) Giá: 1,900,000 đ Bảo hành: 12 tháng
Tổng số sản phẩm: 8 Số lượng hiển thị trên trang