Chính sách chung

Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành khi mua hàng tại NVC

I. Thời gian bảo hành.

  1. Bảo hành 1 năm (12 tháng) đối với:

     Điện thoai

  2. Bảo hành 15 tháng đối với

       Tổng đài Siemens

  3. Bảo hành 15 tháng đối với:

       Tổng đài Panasonic

      - Tổng đài LG

      4. Bảo hành 6 tháng đối với

      - Tổng đài trung quốc.

  5. Bảo hành 12 tháng.

      - Toàn bộ thiết bị còn lại.

II. Phương thức bảo hành.

  1. Cách thức bảo hành

      - Đối với tổng đài lớn hơn 24 máy lẻ: Bảo hành tại địa chỉ lắp đặt và có thiết bị thay thế cho mượn trong khi bảo hành hoặc sửa chữa

      - Và các thiết bị khác bảo hành tại NVC (Số 1 Ngõ 68 Cầu Giấy - Hà Nội)

  2. Thời gian chờ bảo hành:

            - Với các sản phẩm khác: Thời gian bảo hành không quá 48 giờ (theo giờ làm việc).