Thông tin thanh toán

Thanh toán trực tiếp

Có 2 cách thức thanh toán sau:

+ Quý khách hàng trả tiền cho nhân viên thủ quỹ ngay sau khi lập phiếu xuất bán. Sau đó, NVC sẽ giao hàng cho Quý khách hàng tại cửa hàng hoặc tại địa chỉ yêu cầu của khách hàng. (Áp dụng đối với khách hàng đến thanh toán tại địa điểm bán hàng của NVC.)

+ Quý khách hàng trả tiền cho nhân viên giao hàng của NVC sau khi đã nhận, kiểm tra hàng do nhân viên giao hàng mang đến.(Áp dụng đối với khách hàng và nhân viên bán hàng của NVC thoả thuận hình thức thanh toán là giao hàng thanh toán.)